Wybierasz sie do Głogowa? Przeczytaj co warto tam zwiedzić.

Niewiele osób wie, ale Głogów swoimi początkami sięga czasów rzymskich - tym samym stanowi on jedno z najstarszych miast Polski.
Początki słowiańskie datowane są na X-wiek i kojarzone są z plemieniem Dziadoszan.

Potem pojawia się także wzmianka o zdobyciu grodu przez wojska Mieszka I. Od tego czasu miasto Głogów dość często przewija się w średniowiecznej historii Polski.

Z tamtego okresu znana jest historia oblężenia Głogowa przez wojska niemieckie Henryka V oraz wojska sojusznicze czeskiego księcia Świętopełka. Na pomoc miastu, z Pomorza, przybyły także wojska Bolesława III Krzywoustego.

Od tego czasu Głogów zapisał się wiele razy w historii. Sporo tych wydarzeń ma swoje odzwierciedlenie w atrakcjach miasta Głogowa.

Atrakcje Głogowa

Najbardziej znaną historią Głogowa, związaną z jego najdawniejszymi dziejami jest wydarzenie jakie miało miejsce blisko 1000 lat temu. Z tej okazji postawiono Pomnik Dzieci Głogowskich.

Pomnik ten nawiązuje do Obrony Głogowa w 1109r., podczas której cesarz Henryk V postanowił podstępem zmusić obrońców do kapitulacji.
Kazał do machin oblężniczych - na ich froncie - przywiązać zakładników - wśród których najwięcej było dzieci z grodu Głogów.

Pomimo tak okrutnej “osłony”, gród nie przerwał walki i bronił się w dalszym ciągu, sprowadzając śmierć na przywiązanych zakładników.

Na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia w 1966r. postawiono specjalny pomnik.

zdjęcie pomnika dzieci głogowskich
Pomnik Dzieci Głogowskich

Herb Głogowa

Herb Głogowa także nawiązuje do jego długiej historii - stanowi go tarcza podzielona na cztery pola, na których znajdują się różne wizerunki.

Wiesz co symbolizuje każdy z tych wizerunów?

  • Madonny - to symbol patronki głogowskiej kolegiaty, zbudowanej za panowania Piastów,
  • Czarny orzeł Piastów Śląskich - symbolizował siłę, odwagę, mądrość i sprawiedzliwość,
  • Czarna głowa byka - to herb królewskiego starosty księstwa głogowskiego Hansa von Loos, będącego także strażnikiem głogowskiej mennicy,
  • Kruk siedzący na gałęzi - dawne godło rodu Korwinów, którzy w XV-wieku podarowali miastu herb.
herb głogowa
Herb miasta Głogowa.

Głogów - co warto zwiedzić?

Bogata historia Głogowa ma swoje ślady w architekturze miasta, praktycznie na każdym kroku można natknąć sie na różne zabytki.

O historycznej wartości każdego z nich opowiada Mobilny Przewodnik, który przybliża turystom historię wielu z nich.

ulotka atrakcji Głogowa
Ulotka informacyjna o atrakcjach Głogowa
  Pobierz ulotkę

Do odsłuchania audioprzewodnika wystarczy zwykły telefon komórkowy.

Właścicielom smartfonów pomocna może być , która nie tylko podpowie, gdzie znaleźć daną atrakcję, ale także uprości proces połączenia telefonicznego z opowiadaniem przewodnika.

aplikacja na smartfone
Aplikacja na smartfony z systemem Android

O czym można usłyszeć od Mobilnego Przewodnika?

Poniżej lista atrakcji, o których opowiadania Mobilny Przewodnik.
(wcześniej pobierz aplikację lub ulotkę)

Kolegiata w Głogowie

Najstarszym budynkiem w mieście jest głogowska Kolegiata. To budynek równie stary jak budynki najstarszej świątyni we Wrocławiu, co sprawia że Kolegiata w Głogowie należy do najważniejszych świątyń w historii Śląska.

Kościół Kolegiacki w Głogowie
Tak wyglądała głogowska Kolegiata w 1840r.

Z opowieści audioprzewodnika można się dowiedzieć dlaczego Kolegiata z Głogowa jest tak cenna, kiedy i w jakich okolicznościach powstała.

Ponadto tak stary budynek, na przestrzeni wieków, spotkało sporo nieszczęść - jakie to były nieszczęście i kto się do nich przyczynił? O tym wszystkim opowiada Mobilny Przewodnik.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1101

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.


Zamek

Jak przystało na średniowieczne miasto, Głogów dorobił się także Zamku. I to nie jednego zamku, ale aż dwóch zamków.

Skąd się wzięły zamki w Głogowie?
Do czego służyła wieża obecnego, wciąż istniejącego zamku?
Kogo znanego przetrzymywano w głogowskiej wieży?

zdjęcie zamku w Głogowie zaraz po II wojnie światowej
Zamek w Głogowie zaraz po II wojnie światowej (źródło: Fotopolska.pl)

To pytania, na które odpowiedź znajduje się w opowieści Mobilnego Przewodnika.

W dodatku, audioprzewodnik wplata w opowieść sporo różnego rodzaju ciekawostek, dotyczących głogowskiego zamku, jego przeznaczenia oraz różnych wydarzeń z czasów świetności Głogowa.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1102

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.


Ratusz i wieża ratuszowa

W miarę upływu czasu, zamki utraciły swoje znaczenie. Miasto Głogów jednak wciąż ulegało biegowi historii i z czasem powstał pomysł zbudowania miejskiego Ratusza.

Jak każde solidne miasto, również Głogów dorobił się miejsca, w którym obradowała Rada Miasta.

To kolejna opowieść Mobilnego Przewodnika, z której dowiesz się skąd wzięła się nazwa Ratusz oraz czego był świadkiem głogowski Ratusz.

zdjęcie Ratusza w Głogowie z początku XX-wieku
Ratusz w Głogowie na początku XX-wieku. (źródło: Fotopolska.pl)

Posłuchaj opowieści o głogowskim Ratuszu

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1114

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.

W oddzielnej opowieści dowiesz się ciekawostek o głogowskiej, ratuszowej wieży - która zajmuje 2-miejsce w kategorii najwyższych wież w Polsce.

Także zegar na wieży nie był taki zwyczajny, wszyscy przyjezdni mieli z nimi kłopot. Dlaczego?
Posłuchaj opowieści Mobilnego Przewodnika, a dowiesz się tego wszystkiego.

Posłuchaj opowieści o głogowskiej wieży ratuszowej.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1104

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.


Mury Miejskie

O średniowiecznej przeszłości Głogowa przypominają także zrekonstruowane Mury Miejskie.

zdjęcie murów obronnych Głogowa
Zrekonstruowane mury obronne Głogowa w 1975r. (źródło: dolny-slask.org.pl)

To obowiązkowy element każdego średniowiecznego, bogatego miasta. W ten sposób chroniło się miasto przed najeźdzcami.
Wprawdzie dzisiaj można zobaczyć tylko niewielki fragment głogowskich murów, to ich historia wcale nie jest taka banalna.

O czym można się przekonać słuchając opowieści Mobilnego Przewodnika, który przedstawia historię tego reliktu dawnej fortyfikacji miejskiej.

Niewiele miast w Polsce może się poszczycić pozostałością tego elementu fortyfikacji dawnego miasta.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1109

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.


Twierdza Głogów

Nie tylko mury świadczą o militarnym znaczeniu Głogowa. Miasto w swojej historii było także twierdzą.

zdjęcie rozbórki umocnień w Głogowie na początku XX-wieku
Rozbiórka umocnień twierdzy w Głogowie na początku XX-wieku - droga z wozem przecinająca prostopadle linię wału to obecnie ul.Kołłątaja. (źródło: Fotopolska.pl)

Co było powodem powstania twierdzy w Głogowie?
Kto oblegał Głogów i jakie były tego efekty?
Jak wyglądały walki o miasto Głogów w czasie wojny z Napoleonem?

O tych wszystkich wydarzeniach usłyszysz z opowieści Mobilnego Przewodnika.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1106

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.


Głogowski Sąd

Jak każde zamożne miasto, Głogów był siedzibą sądu, który swoją siedzibą ma tu do dziś.

zdjęcie głogowskiego sądu na początku XX-wieku
Głogowski sąd na początku XX-wieku (źródło: dolny-slask.org.pl)

Z opowieści Mobilnego Przewodnika dowiedzieć się można o dawnym systemie kar, jakie stosowano, aby ograniczyć przestępczość.

Wiele z nich zmusza do zastanowienia się, czy w dzisiejszych czasach te kary nie spełniły by swojej edukacyjnej i resocjalizacyjnej roli.

O tym wszystkim opowiada Mobilny Przewodnik, w nawiązaniu do siedziby głogowskiego sądu.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1107

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.


Głogów i pozostałości dawnej świetności

Długa historia Głogowa ma swoje odzwierciedlenie w zabytkach, po których niewiele do dziś dotrwało.

Teatr Miejski

Niewiele osób wie, że w Głogowie powstał jeden z pierwszych na Śląsku Teatrów Miejskich.

zdjęcie Teatru Miejskiego w Głogowie w 1885r.
Teatr Miejski w Głogowie w 1885r. (źródło: Fotopolska.pl)

Kto wystawiał tam swoje sztuki?
Kto ze znanych kompozytorów dawał tam koncerty?

O tym wszystkim opowiada Mobilny Przewodnik.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1113

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.


Społeczności wyznaniowe

A to nie jedyna pozostałość po czasach świetności Głogowa.

Niewiele osób wie, że w Głogowie przed II wojną światową mieszkało blisko 20% śląskich Żydów. Obecność tej społeczności miała swoje odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju miasta.

Posłuchaj historii głogowskich Żydów.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1110

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.

zdjęcie nieistniejącej synagogi z początku XX-wieku.
Nieistniejąca synagoga w Głogowie z początku XX-wieku. (źródło: Fotopolska.pl)

Głogów był także miastem wielowyznaniowym, obok katolików i Żydów, istniał także kościół dla społeczności protestanckiej.

zdjęcie nieistniejącej kościoła ewangelickiego z 1920r.
Nieistniejący kościół ewangelicki w Głogowie w 1920r. (źródło: dolny-slask.pl)

O pozostałościach po każdej z tych głogowskich grup społecznych opowiada Mobilny Przewodnik.

Posłuchaj historii o społeczności protestanckiej dawnego Głogowa.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1105

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.


Generał Umiński

Głogów ma także swojego bohatera, którego historia mogłaby posłużyć za scenariusz do sensacyjnego filmu. Jego losy i niezwykła ucieczka na stałe wpisały się w historię miasta Głogowa.

zdjęcie generała Umińskiego.
Generał Jan Nepomucen Umiński

Na część swojego bohatera, miasto nazwało jego imieniem plac.

Dokonania, głogowskiego generała znalazło również swoje odzwierciedlenie w postaci odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari.

Co takiego się wydarzyło, że nadano aż tak wysokie odznaczenie?

Także o tej historii opowiada Mobilny Przewodnik.

 Zadzwoń na: (76) 75 39 900  
KOD opowiadania: 1111

Kliknij w powyższy przycisk, a połączysz się z Mobilnym Przewodnikiem.
Po usłyszeniu zapowiedzi wprowadź Kod Opowiadania.
* koszt jak za połączenie z krajowym numerem stacjonarnym.

Podsumowanie

Dlaczego warto odwiedzić Głogów? To nie jest właściwie zadane pytanie.

Skoro Głogów to jedno z najstarszych polskich miast - o bogatej historii, przepełnione pozostałościami wydarzeń z każdego okresu dziejów Polski, począwszy od Piastów, przez rozbiory, na historii współczesnej skończywszy - powstaje pytanie:

dlaczego jeszcze tam nie pojechaliście?

Dlaczego jeszcze nie znacie historii, o których opowiada Mobilny Przewodnik?

Chyba czas nadrobić te zaległości i udać się do Głogowa!


Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie

Sporą pomoc w uzyskaniu szczegółowych informacji udzieli Centrum Informacji Turystyczna w Głogowie.

Centrum Informacji Turystycznej mieści się na głogowskiej Starówce w budynku Bloku Koszarowego przy ulicy Koszarowej 1 (dawna ulica Szkolna).

Tutaj mogą uzyskać pomoc zarówno polscy turyści jak i obcokrajowcy.