Nowożytna twierdza w Głogowie

Nowożytna twierdza w Głogowie

  • Wpis: Mar 01, 2017
  • Przez:
  • Komentarze: 0

Twierdza w Głogowie

Twierdza w Głogowie miała od wieków duże znaczenie. Głogów, ze względu na swoje strategiczne położenie już od wczesnego średniowiecza wykorzystywany był w celach obronnych. Początkowo jako gród plemienny, później gród państwa Piastów, strzegł granic przed najeźdźcami.

Położony nad rzeką Odrą, gdzie uchodziła Baryczy, w miejscu, przez które przechodziły szlaki handlowe, stanowił ważny punkt w systemie obronnym. Takie dogodne położenie sprawiało, że miasto rozwijało się szybciej niż inne (siedziba kasztelani, marchii, stolica księstwa), ale było też niejednokrotnie przyczyną jego zagłady. Za każdym razem jednak miasto odbudowywało się, nawet po ogromnych zniszczeniach, jakie dokonała II wojna światowa, podczas której, miasto zamienione w twierdzę, zniszczone było w 96%.

Decyzja o budowie nowożytnych fortyfikacji zapadła w 1630 roku w czasie trwania wojny XXX-letniej.

Gubernatorem Głogowa był w tym czasie hrabia Muntecucoli, który zlecił dwóm inżynierom – Marienbergowi i Gründlerowi wykonanie projektu twierdzy.

Budowa umocnień w podstawowych zarysach zakończyła się w 1630 roku. Podczas budowy twierdzy zburzono rozlegle przedmieścia, ograniczając obszar miasta do średniowiecznych granic, wytyczonych murami miejskimi.

Plan fortyfikacji Głogowa z XVI-wieku.

W wyniku tego zniszczono 369 domów, 3 kościoły, 4 szpitale i szereg zagród, ogrodów itp. Tym samym decyzja o budowie twierdzy okazała się tragedią dla miasta.

Przed powstaniem fortyfikacji miasto liczyło ok. 20.000 mieszkańców, po ich budowie zaledwie 7.000.

Twierdza w Głogowie wielokrotnie była oblegania i zdobywana.

Czasy napoleńskie

Wojska napoleońskie zdobyły Głogów w 1806 roku, podczas wojny z Prusami. Twierdza pozostała w ich rękach jako zabezpieczenie wypłacenia wysokich odszkodowań wojennych.

Przez kilka lat nieprzerwanie przebywał w niej garnizon francuski w sile ok 9 tys. żołnierzy.

Sprzymierzone wojska pruskie i rosyjskie dotarły pod miasto w marcu 1813 roku i rozpoczęły oblężenie, które okazało się najdłuższym w historii Twierdzy. Całkowita blokada nastąpiła 27 września 1813, trwała ponad siedem miesięcy i zakończyła się poddaniem wojsk francuskich 10 kwietnia 1814 r.

Plan fortyfikacji Głogowa z XIX-wieku.

Koniec umocnień twierdzy

Grube mury, baszty utraciły swoje znaczenie militarne. Było to głównie spowodowane dynamicznym rozwojem artylerii. Tym samym fortyfikacje zaczęły stanowić ograniczenie rozwoju miast.

Na początku XX-wieku władze miasta pojęły decyzję o rozbiórce umocnień twierdzy.

Poniżej zdjęcie przedstawiające prace przy likwidacji umocnień twierdzy Głogów (droga z wozem przecinająca prostopadle linię wału – obecna ulica Kołłątaja).

Twierdza w Głogowie – rozbiórka fortyfikacji na początku XX-wieku.

Likwidacja fortyfikacji dokonana w latach 1902-1903 umożliwiła rozwój miasta poza obręb dzisiejszego Starego Miasta.

Więcej informacji o historii Twierdzy w Głogowie można znaleźć tutaj.

Tagi: , ,