Każdy może umieścić w naszym serwisie swoją własną recenzję Miejsca, które chce polecić lub odradzić kolejnym turystom.

Recenzja

Poniżej bloki informacji jakie powinna zawierać Twoja Recenzja, aby Moderator mógł ją pokazać wszystkim naszym użytkownikom.

<strong>Dojazd</strong>
  Ten blok powinien zawierać krótką informację o sposobie dotarcia w dane Miejsce.

 Pamiętaj, aby przedstawić jak dotrzeć tam samochodem lub rowerem. Cenne są wszelkiego rodzaju rady lub uwagi, które pozwolą lepiej zaplanować dojazd do wskazanego Miejsca (np. jeżeli miejsca parkingowe dla samochodów wyznaczone są w innej lokalizacji i należy z tej lokalizacji dopiero udać się pieszo do Miejsca).

 Wskazany jest krótki komentarz co do odpłatności pozostawienia samochodu (np. parking bezpłatny, lub parking płatny, koszt ok.5zł). Warto nie zapomnieć o rowerzystach i podpowiedzieć czy będą problemy z pozostawieniem roweru podczas zwiedzania..
<strong>Wstęp</strong>
   Recenzja powinna przedstawiać czy wstęp wymaga odpłatności i czy są jakieś ograniczenia z tym związane (np. wejścia o wyznaczonych godzinach, wymagana wcześniejsza rezerwacja biletów, miejsce niedostępne dla małych dzieci).

Istotną informacją jest podanie orientacyjnej ceny biletu wstępu.
<strong>Zwiedzanie</strong>
 Informacje powinny zawierać komentarz związany z samym przemieszczaniem się po Miejscu.

  • czy zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem?
  • czy dostępne są opisy pomagające uzyskać informację o historii Miejsca?
  • czy też są innego rodzaju nośniki informacji (ulotki, audioprzewodniki, punkty odsłuchowe, tablice informacyjne).
<strong>Krótki komentarz o atrakcjach Miejsca</strong>
 Pamiętaj, że recenzja to nie opowiadanie.

 Nie umieszczaj szczegółowego streszczenia tego co można zobaczyć.

 Informacja powinna być raczej wskazówką czego można się spodziewać na Miejscu niż opisem wszystkiego co tam się znajduje.
<strong>Podsumowanie (czy warto?)</strong>
W tej części powinien się znaleźć Twój własny komentarz po wizycie w tym Miejscu. Zalecamy, aby komentarz wyrażający pozytywne lub negatywne wrażenia poparty był argumentacją.

Przykładowo jeżeli napiszesz, że nie polecasz tego Miejsca to uzasadnij swoją opinię w paru zdaniach. Staraj się uwzględnić całokształt wszystkich składowych określających atrakcyjność Miejsca, a w szczególności:

 Dojazd (oznakowany, nieoznakowany, prosty, skomplikowany)

 Przygotowanie do ruchu turystycznego (parking, toalety, pamiątki, sprzedaż biletów, stojaki na rowery, możliwość przemieszczania się z wózkiem dziecięcym, itd

 Przygotowanie ekspozycji (atrakcyjność miejsca) – czy ekspozycja i obsługa warta jest opłaty oraz jakia jest Twoja opinia w tym temacie.

Pamiętaj !!!

– recenzja to nie opowiadanie,

– pisz krótko i precyzyjnie,

uzasadniaj swoje komentarze,

– staraj się kompleksowo ocenić Miejsce, a nie wyłącznie jego fragment.

 

<strong>Materiał fotograficzny i wideo</strong>

Recenzja powinna być wsparta paroma zdjęciami Miejsca lub krótkim materiałem wideo. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umieszczenia przesłanych nam materiałów.

Zdjęcia powinny być Twojego autorstwa, aby nie było sporu o prawa autorskie.

Wybieraj ujęcia, które pokazują charakter Miejsca, a nie jedynie jego wycinek.

Unikaj zbliżeń, na których widać dokładnie twarze (naruszasz w ten sposób prawa do ochrony prywatności osób znajdujących się na zdjęciu, jeżeli umieścisz takie zdjęcie w sieci).

Zdjęcie powinno być w formacie .jpg o wymiarach nie mniejszych niż ……………. (w przypadku innych parametrów zdjęć proszę przesłać zdjęcia z prośbą o opinię na info@mobilny-przewodnik.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w ujęcie fotograficzne przed publikacją w serwisie Mobilny Przewodnik (kadrowanie, korekcja barw, zamazanie treści reklamowych, itd.).
Materiał wideo powinien być nie dłuższy niż 3-4min. Musisz być autorem tego materiału.

W przypadku wykorzystania utworów muzycznych, należy przekazać zgodę autora do wykorzystania lub wskazać informacje, które regulują prawa autorskie dla tego materiału dźwiękowego.

W materiale wideo nie powinno być zbliżeń twarzy, ponieważ narusza to prawa każdego obywatela do ochrony jego wizerunku.

Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w materiał wideo, przed publikacją w serwisie Mobilny Przewodnik (kadrowanie, korekcja barw, zamazanie treści reklamowych lub twarzy osób, ukrycie nr rejestracyjnych pojazdów, itd.).

 

Powrót do spisu treści Pomocy